Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle prijzen worden opgegeven, exclusief BTW en exclusief transport.
 2. De goederen blijven onze eigendom tot betaling van de volledige schuld.
 3. Dankzij een strikte betalingspolitiek kunnen wij onze prijzen laag houden en onze service waarborgen.
  • bedragen kleiner dan € 350: betaalbaar tegen rembours zonder korting
  • bedragen boven de € 350: 30 dagen factuurdatum
  • bij maatwerk is er 10 % tolerantie op de hoeveelheden mogelijk.
 4. Elke klacht moet ons toekomen ten laatste 5 dagen na ontvangst van de goederen door de koper. Wij kunnen geen klacht aanvaarden voor afval of schade van minder dan 5 % van de bestelling noch voor de goederen door de koper gebruikt of veranderd. Een klachtvergoeding zal onder geen beding de totaalsom van de betreffende factuur overtreffen.
 5. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een intrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag.
  Daarbij zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10 % met een minimum van € 25 en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de hogere administratie- en beheerskosten die deze vertraging in betaling veroorzaken.
 6. Alle verbintenissen uit deze overeenkomst zijn ontstaan te Gent en enkel die Rechtbanken zijn bevoegd bij betwisting.